T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp phép dạy thêm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Thái Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2019

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

(V/v: Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Trung học cơ sở)

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện X

  • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
  • Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Tôi tên là:                       NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày:                      12/12/1985

Số CCCD/CMND:         012034056078

Địa chỉ thường trú:         Thái Bình

Số điện thoại :                0987 654 321

Nghề nghiệp:                  Giáo viên

Đơn vị công tác:             Trường THCS ABC

Trình độ đào tạo:            Đại học chính quy

Chuyên ngành đào tạo:   Toán THCS

Nay tôi viết đơn kính đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Tên tổ chức dạy thêm:   Trung tâm bồi dưỡng Toán THCS A

Địa điểm:                        Thái Bình

Dạy thêm các cấp học:   Trung học cơ sở

  1. Xin cam kết với quý cơ quan sẽ thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.
  2. Tôi xin cam đoan: Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

* Hồ sơ kèm theo gồm:

– Danh sách trích ngang các thành viên trung tâm hoạt động dạy thêm, học thêm;

Đơn xin dạy thêm

– Bản sao có chứng thực giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của thành viên trung tâm hoạt động dạy thêm, học thêm;

– Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện cấp thành viên trung tâm dạy thêm, học thêm;

– Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú đối với trung tâm tổ chức dạy thêm, học thêm.

Trên đây là nội dung Đơn xin cấp Giấy phép dạy thêm, học thêm của trung tâm chúng tôi, kính trình Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện X xem xét phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: