Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp sổ kt3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

ĐƠN XIN CẤP SỔ TẠM TRÚ KT3

Kính gửi:        Trưởng Công an phường X

  • Căn cứ Luật Cư trú ngày 11 tháng 7 năm 2013;
  • Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
  • Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Tôi tên là:                     NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày:                    8/5/1985

CCCD/CMND số:        012034056078        Cấp ngày:12/12/2012         Tại: Thái Bình

Hộ khẩu thường trú:     Thái Bình

Số điện thoại:                0987 654 321

Tôi viết đơn này xin quý cơ quan cấp cho tôi sổ tạm trú KT3

Nơi đăng ký tạm trú:    Số nhà 123, phường X, quận Y, Hà Nội

Chủ hộ:                         Bà VŨ THỊ B

Lý do tạm trú:               Làm việc tại Hà Nội

Thời gian tạm trú:         2 năm

Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định pháp luật về lưu trú, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Kính mong quý cơ quan xem xét và giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn !

Xác nhận của chủ hộ                                                                                    Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: