Đơn xin cắt cơm bán trú là gì, viết thế nào, gửi cho ai, xin mời các bậc phụ huynh cùng theo dõi biểu mẫu dựng sẵn của chúng tôi.

Theo quy định của pháp luật, bán trú là chương trình hỗ trợ của nhà trường được tổ chức hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện tham gia của các bậc phụ huynh. Nhưng thực tiễn, lại có ngày càng nhiều hơn các vấn đề nảy sinh trong chương trình này. Vì thế, theo đó góc nhìn của phụ huynh và nhu cầu cũng được thay đổi dẫn tới việc cần sử dụng các biểu mẫu đơn dưới đây.

Định nghĩa Đơn xin cắt cơm bán trú

Đơn xin cắt cơm bán trú có thời hạn
Đơn đề nghị cắt cơm bán trú có thời hạn

Về bản chất Đơn xin cắt cơm bán trú cũng có cùng mục đích và ý nghĩa như đơn xin rút khỏi lớp bán trú. Tuy nhiên, trong một yêu cầu phức tạp, đơn này có thể được sử dụng với những trường hợp cụ thể. Phụ huynh học sinh có thể tham khảo sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của mình.

Mẫu Đơn xin cắt cơm bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN XIN CẮT CƠM BÁN TRÚ

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp……..

Tôi là:

Phụ huynh của cháu:

Hiện là học sinh lớp: Khối: Ban:

Địa chỉ:

Liên hệ:

Nội dung mong muốn của tôi như sau:

Tôi đã đăng kí học bán trú cho cháu………từ ngày….tháng……năm…….Tuy nhiên, từ ngày……tháng…..năm…….cháu ………..phải nghỉ học để điều trị bệnh  tim tại bệnh viện……….. (phụ huynh có thể đưa ra các căn cứ khác phù hợp với từng trường hợp cụ thể, lưu ý mọi lý do cần có những cơ sở khách quan và rõ ràng)

Vì vậy, tôi làm đơn này xin cắt cơm bán trú cho cháu từ ngày…..tháng……năm……Tôi sẽ thông báo lại cho nhà trường và xin cho cháu tiếp tục tham gia khi cháu khỏi bệnh và đi học lại.

Rất mong cô và nhà trường tạo điều kiện cho cháu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu chứng cứ đi kèm:  Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin ăn bán trú mới nhất cho học sinh
  • Đơn xin rút bán trú
  • Đơn xin không ăn cơm bán trú
  • Đơn xin rút khỏi bán trú
  • Đơn xin chuyển lớp bán trú
  • Đơn xin nghỉ học bán trú
  • Đơn xin học bán trú mới nhất cho học sinh cấp 1, cấp 2