Menu Đóng

Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc

Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc được viết và lập bởi người lao động khi có vướng mắc với kế hoạch, giờ làm việc theo phân công của công ty, phòng ban cụ thể.

Định nghĩa Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc

Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc là mẫu đơn tương đối đơn gian, tuy nhiên để được chấp thuận lại không phải là dễ. Bởi lẽ, mỗi một công việc và một vị trí sẽ có sự sắp xếp phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất, việc bị ảnh hưởng do các lý do cá nhân sẽ gây ra xáo trộn tới bộ máy làm việc. Vì thế, phòng ban quản lý, người có quyền hạn có thể hạn chế hoặc không đồng ý với những nội dung mà người lao động đề cập.

Mẫu Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Trường phòng chuyên môn

Phòng quản lí nhân sự

Tên: ngày sinh: Giới tính:

CMND/CCCD số: ngày cấp Nơi cấp:

Hiện nay đang công tác tại:

Chức vụ :

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi làm việc tại phòng…………từ ngày……..tháng……..năm ………Từ đó đến nay giờ làm việc của tôi là:
+ ca sáng từ 8h-12h
+ ca chiều từ 14h-18h

Trong quá trình làm việc tôi luôn tuân thủ nội quy, làm việc có trách nhiệm . Tuy nhiên, hiện tại con tôi hiện đang bị bệnh tim và phải điều trị dài ngày và tôi mong muốn có nhiều thời gian chăm sóc con. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đề bạt nguyện vọng muốn chuyển đổi giờ làm việc sang lịch mới như sau:

+ca sáng từ 8h-12h

+ca chiều từ 12h30-16h30

Thời gian đổi giờ làm việc từ ngày………tháng……..năm………

Rất mong quý công ty xem xét, giải quyết và tạo điều kiện thực hiện nguyện vọng giúp tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam kết toàn bộ nội dung là sự thật.

Tài liệu chứng cứ đi kèm:
-Giấy chứng nhận khám chữa bệnh của con tại cơ sở y tế
;
-…
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

Tham khảo thêm các biểu mẫu khác:

  • Đơn xin chuyển ca làm việc
  • Đơn xin thay đổi giờ làm việc
  • Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện
  • Đơn xin chuyển phòng làm việc
  • Đơn đề nghị kỷ luật trưởng ca
  • Đơn xin cấp phép mở lớp võ thuật
  • Đơn xin đổi ca làm việc
  • Đơn xin chuyển ca học
  • Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện
  • Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191