Menu Đóng

Đơn xin đăng ký hoạt động bán hàng trong tour du lịch

Đơn xin đăng ký hoạt động bán hàng trong tour du lịch được sử dụng khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu bán hàng phục vụ khách du lịch trong phạm vi khu vực thăm quan.

Định nghĩa Đơn xin đăng ký hoạt động bán hàng trong tour du lịch

Đơn xin đăng ký hoạt động bán hàng trong tour du lịch là mẫu đơn gửi tới Ban quản lý khu vực hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường sở tại/Cơ quan chức năng có thẩm quyền nơi trực tiếp quản lý địa bàn du lịch.

Mẫu Đơn xin đăng ký hoạt động bán hàng trong tour du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

(V/v: Đăng ký bán hàng trong tour du lịch)

Kính gửi: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

– Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình;

– Căn cứ Luật Du lịch năm 2017;

– Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Tên:                         ngày sinh:                       Giới tính:

CMND số:                ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

05 năm trở lại đây, hoạt động du lịch đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho tỉnh nhà. Hàng loạt các khu phố mua sắm đã được khởi công xây dựng và tiến hành kinh doanh phục vụ khách du lịch. Trên cơ sở nắm bắt xu hướng kinh doanh và thị hiếu khách hàng, tôi hiện có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua sắm, cụ thể đó là kinh doanh mặt hàng đồ lưu niệm làm bằng tay. Vì vậy, nay tôi làm đơn gửi Sở Du lịch xin được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, qua đó tiến hành hoạt động bán hàng phục vụ khách du lịch tới Ninh Bình.

Căn cứ khoản 2 Điều 55 Luật Du lịch năm 2017:

Điều 55. Phát triển các loại dịch vụ du lịch khác

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động sau đây:

2. Đầu tư, xây dựng các khu phố mua sắm, trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng hóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ có xuất xứ trong nước, cửa hàng miễn thuế; tổ chức các chương trình khuyến mại hằng năm;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL:

 Điều 8. Tiêu chuẩn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

1. Có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin rõ ràng về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.

3. Niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và nhận thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành.

4. Nhân viên có thái độ phục vụ văn minh, lịch sự.

5. Có nhà vệ sinh sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy Nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư, xây dựng “các khu phố mua sắm, trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng hóa, đồ lưu niệm”. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm phục vụ khách du lịch cần đáp ứng các tiêu chuẩn luật định. Xét thấy Công ty TNHH Quà tặng Sen Việt do tôi là Giám đốc đã đáp ứng đầy đủ điều kiện luật định, kính mong Sở Du lịch tỉnh sớm giải quyết cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho Công ty.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung đơn.

Các giấy tờ đính kèm:                                              Người viết đơn

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ Công ty;

– Nội quy Công ty.

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng,nhà xưởng,cửa hàng
  • Bán hàng ở ki ốt phải đóng những loại thuế nào
  • Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa
  • Đơn yêu cầu ủy ban dẹp hàng rong trước cửa nhà
  • Đơn xin bán hàng 24/24 giờ
  • Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191