Đơn xin đỗ xe dưới lòng đường theo ngày là văn bản gửi tới cơ quan có thẩm quyền địa phương xin được đỗ xe dưới lòng đường vào ngày cụ thể do cá nhân/hộ gia đình có lý do riêng.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin đỗ xe dưới lòng đường theo ngày


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-***————-

………., ngày …….. tháng ….. năm 2019

ĐƠN XIN ĐỖ XE DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG THEO NGÀY

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ……………………………………

Tôi là: ……………………………………………… Sinh năm: ……………………..

CMND số: ……………… do …………… cấp ngày ……/…../……

Trú tại: …………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………….

Tôi xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Tôi và gia đình sinh sống ổn định lâu dài tại địa chỉ ……………… từ những năm ……. Gia đình tôi trước nay đều chấp hành nghiêm các quy định về lòng đường hè phố theo quy định của chính quyền địa phương và pháp luật. Tuy nhiên, sắp tới, gia đình có tổ chức xây dựng gia đình cho con trai lớn, việc này sẽ có sự tham gia của rất nhiều họ hàng, người thân, bạn bè. Mặc dù, gia đình tôi đã bố trí các lễ nghi bên trong nhà và bố trí để xe cộ đi gửi ở các nơi được phép, thế nhưng, việc tổ chức lễ nghi không tránh khỏi việc cần di chuyển tức thì. Cho nên, gia đình tôi có nguyện vọng xin được đỗ xe dưới lòng đường vào các ngày tiến hành các nghi lễ.

Do đó, tôi làm đơn này xin được phía cơ quan chấp thuận cho phép gia đình tôi được đỗ xe dưới lòng đường tại vị trí số nhà …………………….. trong các ngày …./7 và …../7/2019 tới đây.

Tôi cam đoan số lượng xe đỗ không quá 10 xe, khoảng cách đỗ xe dưới lòng đường không quá 2m và đảm bảo an toàn, an ninh tại địa điểm này vào các ngày nêu trên.

Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: