T6. Th12 1st, 2023

Đơn xin đổi ca làm việc là biểu mẫu dùng trong hoạt động lao động, doanh nghiệp được công nhân viên sử dụng để gửi tới người có vai trò quản lý. Đơn trình bày nhu cầu được thay đổi ca làm, thời gian làm việc đã được sắp xếp từ trước vì các lý do các nhân.

Định nghĩa Đơn xin đổi ca làm việc

Đơn xin đổi ca làm việc cần được xác lập bởi chính người có nhu cầu, trong đơn cần có những phương án, kế hoạch để cam kết đảm bảo hiệu suất, trách nhiệm công việc tương đương. Trong một số trường hợp, người làm đơn còn cần cung cấp các căn cứ, tài liệu để làm cơ sở cho lý do trình bày dẫn tới việc muốn đổi ca làm việc.

Mẫu Đơn xin đổi ca làm việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN XIN ĐỔI CA LÀM VIỆC

Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Phòng quản lí nhân sự

Tên: ngày sinh: Giới tính:

CMND/CCCD số: ngày cấp Nơi cấp:

Hiện nay đang công tác tại:

Chức vụ:

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi làm việc tại phòng…………từ ngày……..tháng……..năm ………Từ đó đến nay ca làm việc của tôi là ca tối từ………đến ……..Trong quá trình làm việc tôi luôn tuân thủ nội quy, làm việc có trách nhiệm . Tuy nhiên, hiện tại sức khoẻ của tôi không được tốt do mắc bệnh tim. Khi làm ca tối, tôi hay có hiện tượng chóng mặt, khó thở, thỉnh thoảng có hiện tượng ngất xỉu. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đề bạt nguyện vọng muốn đổi ca từ ca tối sang làm việc tại ca sáng từ…..giờ đến……giờ.

Thời gian đổi ca từ ngày………tháng……..năm………

Rất mong quý công ty xem xét, giải quyết và tạo điều kiện thực hiện nguyện vọng giúp tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam kết toàn bộ nội dung là sự thật.

Tài liệu chứng cứ đi kèm:
-Giấy chứng nhận khám chữa bệnh của cơ sở y tế
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

Tham khảo thêm các biểu mẫu khác:

  • Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc
  • Đơn đề nghị kỷ luật trưởng ca
  • Đơn xin xác nhận chứng từ
  • Đơn xin chuyển ca làm việc
  • Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện
  • Đơn xin phép chuyển trường
  • Đơn xin chuyển ca học
  • Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc
  • Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc