Menu Đóng

Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện

Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện được viết thế nào, cần gửi tới ai, xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Với quá trình làm việc căng thẳng và trách nhiệm cao, các y bác sĩ không tránh khỏi được áp lực và kiệt sức. Để đảm bảo cân bằng sức khỏe cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng, việc xin điều chuyển, đổi lịch trực bệnh viện đã được phân là điều cần thiết.

Định nghĩa Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện

Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện bao gồm phần thông tin và những lý do, căn cứ hợp lý đưa ra nhằm xin thay đổi lịch trình đã phân công của trưởng khoa hoặc phòng ban có thẩm quyền trong bệnh viện.

Việc xin thay đổi không thể tiến hành thường xuyên gây xáo trộn cơ sở làm việc, thông thường đơn sẽ cần được xem xét cả về tính thực tế của tình hình lúc bấy giờ.

Mẫu Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..Ngày…….tháng……..năm………

ĐƠN XIN ĐỔI LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

Kính gửi:  Ban Giám đốc bệnh viện

Tôi tên : chức vụ :

Chuyên khoa:

Thời gian công tác: vị trí công tác:

Nội dung sự việc trình bày:

Ngày…..tháng…..năm……, gia đình tôi có công việc quan trọng, không thể đảm bảo theo lịch phân công làm việc của bệnh viện. Vì thế, tôi đã trao đổi và có nhờ chị……….đổi ca làm việc với mình để không ảnh hưởng tới công việc ở bệnh viện. Chị……..đã đồng ý đổi ca trực với tôi.

Tôi làm đơn này kính mong ban giám đốc tạo điều kiện, chấp thuận cho tôi đổi ca trực với chị…… cụ thể như sau:

Họ tênNgày trựcCa trựcVị trí trực
Người trực:   
Người đổi:   

Tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh những gì đã nêu trong đơn và chịu hoàn toàn trách nhiệm có liên quan xảy ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠNNGƯỜI ĐỔI CAÝ KIẾN BAN GIÁM ĐỐC

Trên đây là biểu mẫu để các bạn có thể theo dõi và thêm thông tin để sử dụng ngay, không cần phải tự soạn thảo nội dung.

Tham khảo các biểu mẫu khác:

  • Đơn xin thành lập bệnh viện
  • Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
  • Đơn xin xác nhận con ruột
  • Đơn xin ra viện sớm
  • Đơn xin thay đổi nguyên quán
  • Đơn trình bày về bệnh án bản thân
  • Đơn xin đổi ca làm việc
  • Đơn xin chuyển ca học
  • Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc
  • Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191