Menu Đóng

Đơn xin đổi số nhà

Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản: có quyết định đổi số nhà của UBND tỉnh/thành phố; trong trường hợp nhà bị giải tỏa phải làm lại số nhà mới….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin đổi số nhà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng….năm….

ĐƠN XIN ĐỔI SỐ NHÀ

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG……..

Tên tôi là: ………………

Giấy CMND số: ………….. cấp ngày….tháng….năm….

tại: ………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………

Nơi ở hiện tại: ………………

Nay tôi làm đơn này xin Qúy Uỷ ban đổi số nhà cho căn nhà số …….tại Đường ……. Tổ …….., phường …… thành số …… đường……., tổ………….., phường………

Nguồn gốc căn nhà: ………

Lý do xin đổi số nhà: ………………

(Ví dụ: theo quyết định làm đường, lấy đường, quy hoạch…. của UBND thành phố…….)

Ý kiến xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã/phường

(Nêu rõ nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng và không có tranh chấp).

………………………………………………………………………………………………………………..

   

TM. UBND ………………………..

    Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191