Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp cần những nội dung gì, mời bạn đọc tham khảo dưới bài viết dưới đây

Hướng dẫn đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp

Vì một lý do nào đó doanh nghiệp khó khăn dẫn đến việc gánh nặng về lãi suất khiến doanh nghiệp khó vượt qua, doanh nghiệp sẽ tìm đến giải pháp gửi đơn đến ngân hàng xin giảm lãi suất để tạo điều kiện cho việc trả nợ bớt trở ngại hơn.

Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN XIN GIẢM LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ông/Bà……..Giám đốc Khối vận hành
 Công ty Tài chính……Ngân hàng………………

-Căn cứ: Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

-Căn cứ: Luật các tổ chức tín dụng 2010

-Căn cứ: Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tên công ty:………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Nội dung sự việc trình bày:

Vào ngày….tháng….năm….công ty chúng tôi đã làm hợp đồng tín dụng với ngân hàng……..để vay vốn.

Tuy nhiên, trong 3 tháng trở lại đây( từ tháng …. đến tháng …. năm …..) do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Công ty chúng tôi bị tồn đọng hàng hoá không thể xuất khẩu dẫn đến không thể thu hồi vốn.Do đó, tiền lãi do hoạt động vay vốn tại ngân hàng hiện tại là một gánh nặng rất lớn đối với công ty chúng tôi.

Vậy tôi viết đơn này xin công ty tài chính…..ngân hàng…..xem xét giảm lãi suất cho công ty chúng tôi.

Căn cứ :

Khoản 4, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng 2010:

Điều 95. Chấm dứt cấp tín dụng, xử lí nợ, miễn, giảm lãi suất

4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

Khoản a,Điều 1, Mục II Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

1.Tháo gỡ khó khăn, thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, năng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Từ những căn cứ trên, tôi thấy rằng công ty chúng tôi thuộc diện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và ngân hàng có quyền xém xét điều chỉnh giảm lãi suất cho công ty chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi xin ngân hàng….. xem xét hỗ trợ giảm lãi suất từ…..%/năm xuống còn ….%/năm cho công ty chúng tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung trên.

Tài liệu chứng cứ đi kèm: –
Báo cáo tài chính quý I
-Hợp đồng tín dụng số………
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh mục bài viết liên quan:

  • Đơn xin hoạt động kinh doanh cho thuê nhà
  • Đơn xin đăng ký hoạt động bán hàng trong tour du lịch
  • Đơn xin đăng ký sản xuất thực phẩm đánh bắt được
  • Đơn xin thay đổi kết cấu tòa nhà
  • Đơn xin tổ chức chương trình văn hóa truyền thống
  • Đơn xin cải tạo chùa