T3. Th12 5th, 2023

Đơn xin giao mặt nước là văn bản của cá nhân/hộ gia đình gửi đến cơ quan có thẩm quyền với mục đích xin được giao mặt nước nhằm phục vụ mục đích sử dụng đúng với quy định của pháp luật, cụ thể trong trường hợp dưới đây.

Mẫu Đơn xin giao mặt nước

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN GIAO MẶT NƯỚC

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

-Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

-Và các văn bản có liên quan.

Kính gửi: -Uỷ ban nhân dân quận/huyện…

-Phòng Tài nguyên và môi trường quận/huyện…

-Ban quản lý khu đất…

Tôi tên là:………………………………….

Sinh ngày:………………….

CMND số:…………Ngày cấp:………………….Nơi cấp:………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………

Chỗ ở hiện tại:……………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………

Hôm nay tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau:

Gia đình tôi lên kế hoạch nuôi trồng một số loại thủy sản tại….nên chúng tôi rất cần một nơi có mặt nước sạch, nguồn nước dồi dào, phù hợp với việc nuôi trồng thủy sản. Được biết Uỷ ban nhân dân huyện…. có chính sách giao mặt nước tại khu vực…….Diện tích:……..m2 với Mục đích: nuôi trồng thủy sản.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 54 của Luật Đất đai năm 2013:

Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;

 Chính vì vậy, tôi làm đơn này mong Ủy ban nhân dân huyện…, Phòng Tài nguyên và mội trường huyện, Ban quản lý khu mặt nước…. xem xét tạo điều kiện cho gia đình tôi được sử dụng mặt nước ở vị trí nêu trên vào mục đích nuôi trồng thủy sản.

Tôi cam đoan sẽ thực hiện đúng mục đích sử dụng mặt nước và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: