Menu Đóng

Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập

Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản: học sinh, sinh viên thuộc diện hỗ trợ hoặc miễn giảm học phí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi học thêm ở nước ngoài thuộc diện được người lao động hỗ trợ kinh phí học tập…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

Hà Nội, ngày……tháng……năm…….

ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ HỌC TẬP

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …….

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TRƯỜNG……

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-……. của Hiệu trưởng Trường….. quy định về miễn giảm học phí đối với sinh viên trong phạm vi Trường…….

Em tên là……………… Sinh ngày……………

Giấy chứng minh nhân dân số: ……… cấp ngày …/…/… tại………………

Hộ khẩu thường trú: …………………

Nơi ở hiện tại: ……………

Số điện thoại liên hệ: ……………

Sinh viên lớp…., Khoa….., Trường…………

Em xin trình bày với Nhà trường một nội dung như sau:

Theo điều ….., quyết định số …./QĐ-…… của hiệu trưởng Trường….. quy định về miễn giảm học phí, em thuộc trường hợp được miễn 70% học phí trong 01 kì. Vì vậy, em kính đề nghị Nhà trường xem xét việc miễn giảm học phí cho em theo đúng quy định của Nhà trường. Kèm theo đơn này, em xin gửi đến Nhà trường chứng nhận hộ nghèo có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã/phường……. nơi em đang có hộ khẩu.

Kính mong Nhà trường nhanh chóng và kịp thời giải quyết yêu cầu của em để em được đảm bảo quyền và lợi ích của mình

Em xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

 • Đơn xin đóng học phí muộn
 • Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập
 • Viết đơn gì để xin miễn học phí
 • Đơn xin xác nhận học phí
 • Đơn xin rút lại tiền học phí
 • Đơn xin miễn giảm học phí cho sinh viên
 • Đơn xin xác nhận đã đóng học phí
 • Mẫu Đơn khiếu nại tiền học phí
 • Thông báo đóng học phí sinh viên hệ chính quy
 • Đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên
 • Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập
 • Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
 • Tờ trình xin kinh phí học tập kinh nghiệm
 • Miễn giảm học phí học nghề thì hưởng thế nào?
 • Mức hỗ trợ học phí của Nhà nước đối với các cấp bậc học như thế nào

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191