Menu Đóng

Đơn xin học bán trú mới nhất cho học sinh cấp 1, cấp 2

Đơn xin học bán trú, mẫu đơn được sử dụng để xin nhập học bán trú cho con, xin đăng ký các lớp học bán trú được tổ chức theo trường. Phụ huynh có thể tham khảo, tải về và sử dụng ngay với các biểu mẫu này.

Bán trú là chương trình đặc biệt được tổ chức nhằm mục đích phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc nuôi dạy trẻ em. Tạo điều kiện cho các em có tinh thần trách nhiệm gắn bó với bạn bè thầy cô. Mặt khác đảm bảo sức khỏe khi không phải di chuyển trong thời gian nghỉ ngắn ngủi trong môi trường thời tiết khắc nghiệt, từ đó có điều kiện để học tập tốt nhất.

Phụ huynh sẽ cần phải có đơn gửi tới giáo viên chủ nhiệm của lớp hoặc Phòng đào tạo của nhà trường để thể hiện sự tự nguyện. Bên cạnh đó là các cam kết tuân thủ quy định của chương trình bán trú cũng như mức học phí tương ứng.

Đơn xin học bán trú cho học sinh lớp 1

Đơn xin học bán trú dành cho học sinh tiểu học, chương trình đào tạo tiểu học, cấp 1, các lớp từ lớp 1,2,3,4,5.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội/Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020

ĐƠN XIN HỌC BÁN TRÚ

Kính gửi: Phòng Đào tạo – Trường tiểu học ……

Cô/thầy giáo chủ nhiệm lớp …. – Cô/thầy …………

1. Họ và tên học sinh:………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………

3. Hộ khẩu thường trú: Số …… đường ……, phường ……, quận ……, thành phố …….

Đơn xin học bán trú
Đơn xin nhập học bán trú

4. Họ tên bố:……………………………..

5. Họ tên mẹ: …………………………….

6. Hiện đang học tại lớp: ……..

Em xin cam đoan

 • Chấp hành tốt nội quy kỉ luật học tập của nhà trường;
 • Chấp hành quy định về thời gian, học phí và các quy định có liên quan khác;
 • Các thông tin khai trên là đúng.
Ý kiến/ Cam đoan của phụ huynh HS
(hoặc người giám hộ)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Theo yêu cầu của nhà trường, phụ huynh có thể phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu hoặc các giấy xác nhận có liên quan kèm theo đơn này.

Đơn xin đăng ký bán trú cho học sinh cấp 2

Mẫu đơn này dành cho các trường hợp xin bán trú của học sinh cấp 2, trung học cơ sở, các lớp từ lớp 6,7,8,9.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội/Hồ Chí Minh/tỉnh…, ngày … tháng … năm 2020

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CHO CON HỌC BÁN TRÚ

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở …….

Giáo viên chủ nhiệm lớp …… – Thầy/Cô ……

Tôi là:………………………………………………………..

Là ………. (cha/mẹ/ông/bà/người đại diện, giám hộ hợp pháp) của em……………….

và vợ/chồng tôi là:………………………………………………………..

Là ………. (cha/mẹ/ông/bà/người đại diện, giám hộ hợp pháp) của em……………….

Hiện gia đình tôi đang sinh sống tại địa chỉ:……………………………………………………

Tôi viết đơn này xin trình bày với nhà trường nhu cầu sau:

Kể từ ngày …/…/…, do có thay đổi trong công việc, vợ chồng tôi phải chuyển tới …. làm việc. Do đó, không thể đưa đón con tôi là cháu … đến lớp học và về nhà vào các thời gian nghỉ trưa được.

Được biết nhà trường có tổ chức các lớp bán trú dành cho học sinh. Vì thế để việc học tập được thuận lợi hơn và đảm bảo sức khỏe cho cháu, gia đình tôi có nguyện vọng xin cho cháu tham gia lớp bán trú này.

Kính mong Ban giám hiệu nhà trường đồng ý xét duyệt cho chúng tôi nguyện vọng này. Tôi cam đoan sẽ bảo ban cháu chấp hành tốt mọi nội quy của nhà trường và thực hiện đúng, đủ tất cả các khoản lệ phí theo quy định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngày … tháng … năm …….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

Đơn có thể được gửi kèm với Hợp đồng lao động mới của cha,mẹ để chứng minh khoảng cách địa lý, hoặc tài liệu khác chứng minh cho lý do đề cập cho đơn là khách quan.

Hướng dẫn cách viết đơn xin nhập học bán trú

Để viết đơn xin học bán trú chính xác, các bạn cần thực hiện như sau:

 • Phần thông tin người viết đơn: Điền thông tin của cha mẹ học sinh hoặc tên học sinh (nếu có trường thông tin phù hợp trong biểu mẫu), có thể kèm theo số điện thoại liên lạc để tiện cho việc trao đổi nhà trường và phụ huynh;
 • Phần địa chỉ: Ghi chính xác địa chỉ đăng ký thường trú hợp pháp hiện tại (trong trường hợp hộ khẩu có địa chỉ cập nhật mới thì ghi địa chỉ cập nhật này);
 • Phần thông tin học sinh: Tên đầy đủ của học sinh, ngày tháng năm sinh, tên lớp học sinh đang theo học, khối học nếu có;
 • Phần đại diện: Nếu là bố/mẹ thì chỉ cần ghi tên là đủ, nhưng nếu là ông bà hay các trường hợp giám hộ khác cần có căn cứ cho việc này, lý do mình đứng đơn;
 • Phần lý do xin bán trú: Các bạn trình bày những lý do khách quan, bất khả kháng có căn cứ kèm theo để dễ dàng hơn trong việc xin bán trú, trường hợp lớp bán trú quá tải hoặc hết suất.
 • Phần ký cuối đơn: Người nào xác lập đơn thì ký ở phần này, có thể cả bố và mẹ ký hoặc cả học sinh ký (nếu cần).

Mẫu giấy xác nhận công tác để xin học bán trú cho con

Như đã đề cập ở trên, trong trường hợp bố mẹ vì lý do công việc phải đề nghị nhà trường cho con mình tham gia lớp bán trú sẽ cần phải gửi kèm văn bản để thể hiện sự cấp thiết của yêu cầu đưa ra. Tài liệu này giúp gia tăng khả năng được duyệt yêu cầu trong trường hợp lớp bán trú đã quá tải hoặc chỉ tiêu bán trú không còn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC ĐỂ XIN HỌC BÁN TRÚ CHO CON

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…

Phòng Nhân sự/Phòng Chuyên môn/…

Tôi là:……………………………………….

Số CMND/CCCD: ……………………..Ngày cấp: …/…/ Nơi cấp:………………..

Tôi làm đơn này để xin xác nhận các thông tin về công việc, vị trí và đơn vị công tác như sau:

Công ty Cổ phần/TNHH:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: Fax:

Vị trí công tác: Chức vụ/Chức danh:

Phòng/Ban: Ngày nhận công tác:

Theo Hợp đồng lao động số:

Lý do xin xác nhận công tác: Để xin học bán trú cho con tôi là cháu …… tại trường ……

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình Quý cơ quan xem xét và xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Với các biểu mẫu trên, hy vọng đã giải quyết được các nhu cầu của bậc phụ huynh, trong trường hợp còn vướng mắc, các bạn có thể tham khảo thêm những bài viết sau đây:

 • Đơn xin rút khỏi bán trú
 • Đơn xin ăn bán trú mới nhất cho học sinh
 • Đơn xin rút bán trú
 • Đơn xin nghỉ học bán trú
 • Đơn xin cắt cơm bán trú có thời hạn
 • Đơn xin chuyển lớp bán trú

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191