T4. Th12 6th, 2023

Mẫu đơn dùng trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn xin phép thực hiện hoạt động khai thác cát ở sông.

Mẫu Đơn xin khai thác cát tại sông


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019

ĐƠN XIN KHAI THÁC CÁT TẠI SÔNG

  • Căn cứ Luật khai thác khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010.

Kính gửi: – UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                                  – SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên tổ chức, đại diện tổ chức, cá nhân, hộ gia đình là:…………

Địa chỉ thường trú:…………

Số CMND:…………. ngày cấp…………nơi cấp………

Hoặc giấy chứng nhận ĐKKD:………ngày cấp……….nơi cấp……………

Số điện thoại:………………

Giấy phép thăm dò số……………ngày…….tháng……năm………

Báo cáo kết quả thăm dò số: …………ngày……..tháng……năm……đã được phê duyệt theo Quyết định số:………..ngày…….tháng…..năm……của…………..

Theo điều 51 Luật khai thác khoáng sản về tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản:

“1.Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản.”

Căn cứ vào quy định, tôi nhận thấy mình đủ điều kiện, khả năng cũng như có căn cứ pháp lý để thực hiện việc khai thác cát.

Vậy nên, tôi làm đơn này, xin được khai thác cát tại………..thuộc xã……….huyện……….. Thành phố Hà Nội

Diện tích khu vực xin khai thác:……………

Được giới hạn bởi các điểm góc:……………..có tọa độ xác định theo bản đồ kèm theo.

Trữ lượng xin khai thác:…………………..(tấn, m3,….)

Thời hạn khai thác:……………..từ ngày …../…./…… đến hết ngày……/…../…….

Kính mong UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ sớm xem xét, đáp ứng nguyện vọng của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

  NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: