Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin không thi cấp 3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Kính gửi:        Ban giám hiệu trường THCS X

Tên tôi là:                NGUYỄN VĂN A

Địa chỉ:                   123, phố M, phường N, quận K, Hà Nội

Số điện thoại:          0987 654 321

Phụ huynh cháu:     NGUYỄN MINH Đ                           Học sinh lớp: 9A1

Căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu Đ, gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình trung học phổ thông. Do vậy, gia đình tôi quyết định cho cháu theo học chương trình giáo dục bổ túc tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Y.

Nay tôi viết đơn này xin BGH nhà trường cho phép cho cháu NGUYỄN MINH B không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Rất mong được sự chấp thuận của nhà trường.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: