Mẫu Đơn xin lấy lương bị tạm giữ

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Trong hoạt động tại doanh nghiệp, trong một số trường hợp, doanh nghiệp tạm giữ lương của nhân viên. Sau khi hết thời hạn hoặc lý do tạm giữ lương hay người lao động lâm vào cảnh khó khăn cần sử dụng đến số tiền lương bị tạm giữ thì cần yêu cầu công ty trả lại tiền lương. Mẫu Đơn xin lấy lương bị tạm giữ cụ thể bao gồm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày …. tháng…. năm 2018

ĐƠN XIN LẤY LƯƠNG BỊ TẠM GIỮ

Kính gửi:  Ban giám đốc công ty………

Tôi là:

Chức vụ:

Tôi xin trình bày với quý ông/bà một việc như sau:

Ngày… tháng…. năm….., Công ty có quyết định tạm giữ lương tháng….. của tôi vì lý do….. (trình bày lý do bị tạm giữ).

Nay, đã hết thời gian tạm giữ lương/hết lý do bị tạm giữ hoặc vì lý do hoàn cảnh khó khăn ( trình bày cụ thể), tôi mong muốn nhận lại tiền lương đã bị tạm giữ, cụ thể là……… VNĐ (số tiền bị giữ) cùng với lương tháng…. năm 2018 sắp tới.

Kính mong Ban giám đốc công ty xem xét, chấp thuận. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Người viết đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm: