T6. Th12 1st, 2023

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời, Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời dành cho đảng viên trong các trường hợp được miễn công tác hoặc sinh hoạt đảng. Để nắm được những nội dung trên, các bạn có thể theo dõi bài viết sau của chúng tôi.

1. Định nghĩa, hướng dẫn sử dụng Đơn xin nghỉ, miễn sinh hoạt Đảng tạm thời

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời là văn bản dành cho đối tượng là những Đảng viên có nhu cầu nghỉ sinh hoạt Đảng trong một khoảng thời gian nhất định do nhu cầu cá nhân. Mẫu đơn này được các Đảng viên viết và gửi đến các cơ quan Đảng ủy, Chi bộ Đảng nơi Đảng viên đang công tác và sinh hoạt.

 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Đảng ủy/Chi bộ Đảng nơi Đảng viên hiện đang công tác và sinh hoạt;
 • Thủ tục: Không có quy định;
 • Lưu ý: Các lý do trình bày phải được thể hiện trung thực, khách quan và đảm bảo đúng pháp luật;
 • Hồ sơ gửi kèm Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời gồm có: Cmnd của bản thân, các bằng chứng chứng minh lý do đưa ra (ví dụ: Kết quả khám bệnh, sổ khám bệnh, Công văn, quyết định của cơ quan,…)

2. Mẫu Đơn xin nghỉ, miễn sinh hoạt Đảng tạm thời – Gọi ngay 1900.0191

ĐẢNG BỘ ……………………                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ………………..

………….., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN NGHỈ/MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

 • Căn cứ theo quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương;
 • Căn cứ ……….;

 Kính gửi: – Đảng ủy…………………………………………….;

                 – Chi ủy Chi bộ ………………………………………

Tôi là: …………………….., sinh năm:  …………………………..

Vào đảng ngày:  …………………. Chính thức : ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại …………………, đã đóng đảng phí đến hết tháng ……………………..

(Trình bày lý do xin miễn sinh hoạt Đảng viên căn cứ theo quy định tại Điểm 7,  Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương)

(Ví dụ: Bản thân tôi hiện đang trong giai đoạn điều trị bệnh. Sức khỏe chưa hồi phục nên không thể tham gia sinh hoạt Đảng.)

Căn cứ theo quy định tại Điểm 7, Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng tạm thời trong trường hợp điều trị bệnh dài ngày, xét thấy bản thân thuộc trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng tạm thời.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Chi bộ xem xét miễn sinh hoạt Đảng cho tôi trong thời gian từ tháng … đến tháng … năm 2019 theo đúng quy định của Đảng để tôi có thể tập trung điều trị bệnh, phục hồi sức khỏe. Khi hết thời gian miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng quy định.

Rất mong Chi bộ xem xét và chấp thuận để tôi được miễn sinh hoạt Đảng tạm thời.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Để chứng minh cho những nội dung tôi đã trình bày ở trên là đúng sự thật, tôi xin gửi kèm theo đơn giấy khám sức khỏe tôi đã khám ngày … tháng … năm … tại bệnh viện ………………….

  Xác nhận của Chi bộ                                 Người làm đơn                      ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

 • Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng
 • Đơn xin tạm miễn sinh hoạt Đảng
 • Đơn xin phép vắng mặt họp chi bộ
 • Đơn xin sinh hoạt Đảng
 • Đơn xin ăn bán trú mới nhất cho học sinh
 • Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng