Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin nghỉ giải quyết việc riêng

Đơn xin nghỉ giải quyết việc riêng là văn bản được cá nhân người lao động sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là chủ thể có trách nhiệm quản lý người này trong thời gian làm việc) xem xét, tạo điều kiện, chấp nhận cho chủ thể này nghỉ trong một thời gian nhất định để giải quyết việc riêng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG 

Kính gửi: – Công ty……………….

– Ban Giám đốc công ty……………..

(Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc

vào vị trí làm việc của bạn trong công ty, cơ quan)

– Căn cứ  Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…………….. ngày…./…./……. Giữa……….. và……….;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Xin trình bày với Quý công ty sự việc như sau:

Tôi là:……………… (tư cách làm đơn, ví dụ: là người lao động của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số…………… ngày…/…./……..

Thời gian bắt đầu làm việc:……………….

Hiện đang làm việc tại: Phòng/Ban……………………… Văn Phòng/Chi nhánh/Trụ sở công ty

Chức vụ:…………………………

Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Bạn trình bày cụ thể lý do, hoàn cảnh dẫn đến việc bạn làm đơn xin nghỉ việc riêng, bạn có thể không nêu cụ thể việc riêng này là gì nhưng bạn cần đưa ra một số chi tiết để thuyết phục được chủ thể có thẩm quyền để chủ thể này nhận thấy việc bạn xin nghỉ là hợp lý và có thể chấp nhận được)

Nên tôi cần một thời gian để xử lý/giải quyết/… việc/tình trạng/……………

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét và đồng ý cho tôi được nghỉ vào ngày…./…../….. (nếu nghỉ trong thời gian dài thì có thể trình bày là từ ngày…./…./…. đến hết ngày…/…/….. ) để tôi…………………….

Trong thời gian ngày, tôi xin cam đoan……………. Và sẽ trở lại công ty làm việc nay sau khi hết thời hạn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: