Menu Đóng

Đơn xin nghỉ sảy thai

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin nghỉ sảy thai

Đơn xin nghỉ sẩy thai là văn bản được cá nhân người lao động nữ sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là người sử dụng lao động) xem xét và chấp nhận đề nghị nghỉ làm trong một khoảng thời gian nhất định vì lý do người lao động nữ này bị sảy thai.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ SẨY THAI

Kính gửi: – Công ty……………….

– Ban Giám đốc công ty……………..

(Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào vị trí làm việc của bạn trong công ty, cơ quan, nội quy nơi làm việc của bạn,…)

– Căn cứ  Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…………….. ngày…./…./……. Giữa……….. và……….;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là:…………………………… Năm sinh:…………… Giới tính:………….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………… cấp ngày…/…./……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Xin trình bày với Quý công ty sự việc như sau:

Tôi là:……………… (tư cách làm đơn để đưa ra yêu cầu, ví dụ: là người lao động của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số…………… ngày…/…./……..)

Thời gian bắt đầu làm việc:……………….

Số sổ Bảo hiểm xã hội:………………. Tham gia bảo hiểm xã hội vào ngày…./…./…….

Hiện đang làm việc tại: Phòng/Ban……………………… Văn Phòng/Chi nhánh/Trụ sở công ty

Chức vụ:…………………………  Hệ số lương:……………. Hệ số phụ cấp:……………….

Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

………………………………………………

………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, trong trường hợp của bạn, lý do làm đơn là do bạn bị sẩy thai và cần có thời gian nghỉ dưỡng sức)

Hiện nay, tôi có nhu cầu xin nghỉ phép từ ngày…. tháng…. năm….. đến ngày…. tháng….. năm…… để chuẩn bị ra nước ngoài……………..

Căn cứ Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 33.Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1.Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a)10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b)20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c)40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d)50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2.Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Tôi nhận thấy, bản thân mình có quyền được nghỉ việc trong thời gian…… ngày nghỉ dưỡng sức sau khi sẩy thai.

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét và chấp nhận cho tôi được nghỉ việc từ hôm nay (tức là ngày…/…./…..) đến ngày…/…./…….  Tôi xin hứa, sau khi kết thúc thời gian trên, tôi sẽ tiếp tục làm việc tại công ty,………… (đưa ra lời cam kết của bạn, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Quý công ty những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nguyện vọng này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191