T4. Th12 6th, 2023

Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản: cá nhân, tổ chức muốn đăng kí hoặc xin phép chụp ảnh kỉ yếu tại trường hoặc một địa điểm cụ thể….

Định nghĩa đơn xin phép chụp ảnh kỉ yếu

Đơn xin phép chụp ảnh kỉ yếu là văn bản được gửi tới Ban giám hiệu nhà trường, tổ chức hoặc giáo viên phụ trách nhằm xin phép việc chụp ảnh kỷ niệm cuối cấp.

Mẫu Đơn xin phép chụp ảnh kỉ yếu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày…….tháng……năm…..

ĐƠN XIN PHÉP CHỤP ẢNH KỶ YẾU

Kính gửi HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………..

Em là:………… Sinh ngày…………

Giấy chứng minh nhân dân số: …………… cấp ngày …/…/… tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………

Nơi ở hiện tại: …………………

Số điện thoại liên hệ: ……………

Hiện đang là lớp trưởng lớp….., Khoa……, Trường……….

Em xin trình bày với Nhà trường một việc như sau:

Ngày …/…/…, lớp em muốn tổ chức chụp ảnh kỉ yếu nhằm mục đích lưu giữ lại những khoảnh khắc thời sinh viên. Lớp em mong muốn được mượn hội trường và sân trường để tổ chức buổi chụp ảnh ý nghĩa này.

Em kính mong Nhà trường xem xét và xử lý yêu cầu của tập thể lớp em một cách nhanh chóng và kịp thời.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: