Đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh được sử dụng khi doanh nghiệp không còn nhu cầu đối với nội dung thay đổi mà mình đã nộp tới sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh.

Mẫu Đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

(V/v: Rút hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

– Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Căn cứ nhu cầu của bản thân;

Tên:                ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                         ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Vào ngày 30/12/2019, tôi đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tới Quý cơ quan theo hình thức nộp trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân của tôi gồm có:

  1. 01 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  2. 01 Điều lệ Công ty;
  3. 01 bản sao Giấy CMND có công chứng chứng thực.

Tuy nhiên, đến nay vì lý do tài chính nên tôi không còn đủ khả năng thành lập doanh nghiệp như dự tính. Vậy tôi làm đơn này xin được rút toàn bộ hồ sơ đã đăng ký trực tuyến.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP:

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP:

Điều 35. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

1. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận định Phòng ĐKKD là cơ quan có trách nhiệm nhận và xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tôi. Đồng thời, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là quyền của tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Do đó tôi hoàn toàn có quyền xem xét nhu cầu thực tế của bản thân để rút hồ sơ đăng ký trong thời hạn Phòng ĐKKD đang xem xét giải quyết hồ sơ.

Vì những lý do trên, tôi làm đơn này kính mong Quý cơ quan xem xét đề nghị rút hồ sơ đăng ký kinh doanh của tôi và dừng quá trình giải quyết hồ sơ này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng góp vốn kinh doanh bằng tài sản
  • Mẫu đơn xin xác nhận kinh doanh giống vật nuôi
  • Đơn xin hoạt động kinh doanh cho thuê nhà
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn
  • Hợp đồng kinh doanh/cung cấp hóa chất
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng