Đơn xin rút khỏi quy hoạch liệt kê những thông tin cần thiết để đơn vị có nhu cầu có thể sử dụng và gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Mẫu Đơn xin rút khỏi quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN XIN RÚT KHỎI QUY HOẠCH

Kính gửi: UBND thành phố Hà Nội

– Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;

– Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

– Căn cứ Luật Thủ đô năm 2012;

– Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Tên doanh nghiệp:                                                                 

Trụ sở chính:

Giấy CNĐKKD số: … do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày …

Hotline:                                                                             Fax:

Người đại diện:                                                  

Chức vụ:

CMND số:                                             cấp ngày:                                       Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Vào ngày 01/02/2020 vừa qua, theo danh sách đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, doanh nghiệp được xếp vào nhóm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nặng và do đó thuộc trường hợp phải di dời khỏi nội đô theo quy hoạch của thành phố. Tuy nhiên, tôi đại diện cho doanh nghiệp làm đơn xin được rút khỏi kế hoạch di dời trên, với cam kết khắc phục triệt để tác động xấu tới môi trường bằng việc sử dụng các biện pháp công nghệ sạch.

Căn cứ vào mục… khoản… điều… Luật… tôi/chúng tôi có quyền…

Từ những căn cứ trên, tôi nhận định doanh nghiệp có quyền xin rút khỏi quy hoạch di dời nói trên. Doanh nghiệp bảo đảm tập trung năng lực tài chính và nhân lực những năm tới vào việc đầu tư, đổi mới công nghệ sạch nhằm hạn chế tối đa các hành vi thương mại gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời cam kết hoàn thành các nhiệm vụ tương lai song hành với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế bền vững – phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Vì vậy, kính mong UBND thành phố sớm xem xét đề nghị được rút khỏi danh sách các cơ sở phải di dời từ phía doanh nghiệp.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung đề nghị.

Người viết đơn

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận quy hoạch
  • Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch
  • Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ
  • Đơn xin cấp phép quy hoạch
  • Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch
  • Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư