T6. Th12 1st, 2023

Đơn xin rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước được thực hiện như thế nào, có mẫu không, xin mời các bạn theo dõi và sử dụng văn bản chúng tôi cung cấp dưới đây.

Mẫu Đơn xin rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN XIN RÚT TIỀN MẶT

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa

– Căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt;

– Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước;

– Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-ĐHLHN về việc thành lập Khu tập luyện thể dục thể thao dành riêng cho sinh viên trường;

Tên đơn vị: Trường Đại học Luật Hà Nội                                                                 

Trụ sở:

Điện thoại:                              Fax:                                          Email:

Đại diện theo pháp luật:                                                  

Chức vụ:

CMND số:                             cấp ngày:                                       Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Hiện nay, Trường có chính sách đầu tư xây dựng Khu tập luyện thể dục thể thao cho sinh viên. Khu tập luyện bao gồm: 01 sân bóng đá ngoài trời, 01 sân bóng rổ trong nhà và 01 phòng tập thể hình. Vì vậy, nhà trường có nhu cầu rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa nhằm triển khai thực hiện chính sách trên.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 13/2017/TT-BTC:

Điều 7. Đăng ký rút tiền mặt

1. Các đơn vị sử dụng NSNN có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày (một hoặc nhiều lần thanh toán) vượt mức quy định dưới đây phải đăng ký với KBNN nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc về số lượng và thời điểm rút tiền để KBNN có kế hoạch chuẩn bị và cung ứng tiền mặt đầy đủ, kịp thời cho đơn vị sử dụng NSNN. Cụ thể mức rút tiền mặt phải đăng ký với KBNN:

b) Từ 100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện giao dịch với KBNN cấp huyện.

Theo căn cứ trên, tôi nhận định rằng Trường có quyền rút tiền mặt tại Kho bạc khi có nhu cầu. Do số tiền mặt có nhu cầu rút thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 13/2017/TT-BTC nên nhà trường viết đơn này xin rút tiền mặt tại KBNN quận Đống Đa. Kèm theo đơn là văn bản đăng ký rút tiền mặt theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư. Cụ thể nhu cầu đăng ký rút tiền mặt của nhà trường như sau:

1. Tổng số tiền đăng ký: 185.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn)

2. Ngày rút tiền: 15/03/2020

Kính mong Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa sớm xem xét tiến tới giải quyết đề nghị rút tiền mặt của nhà trường để hiện thực hóa việc xây dựng Khu tập luyện thể dục thể thao Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Các giấy tờ đính kèm:                                                            Người viết đơn

– Quyết định số 1344/QĐ-ĐHLHN;

– Văn bản đăng ký rút tiền mặt.

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin đổi tên trên hóa đơn tiền nước
  • Phụ lục hợp đồng cho vay tiền
  • Mẫu Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án
  • Đơn xin nộp chậm tiền nhà
  • Đơn đề nghị chi trả tiền bảo hiểm
  • Đơn xin rút lại tiền học phí
  • Đơn xin xác nhận sự việc đã tiến hành hòa giải cơ sở