Đơn xin rút tiền thế chấp cần được lập như thế nào, viết ra sao, biểu mẫu viết sẵn dưới đây có thể được sử dụng trong mọi trường hợp phục vụ cho nhu cầu của các bạn.

Mẫu Đơn xin rút tiền thế chấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN XIN RÚT TIỀN THẾ CHẤP

Kính gửi: Chị Nguyễn Thị R

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm;

– Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số 223/2019/HĐTN;

Tên:                           ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                  ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Vào ngày 14/09/2019, tôi và chị có ký kết hợp đồng thuê nhà số 223/2019/HĐTN. Theo đó, tôi có đặt cọc một khoản tiền trước khi thuê nhà của chị là 5.000.000 VNĐ (Bẳng chữ: Năm triệu đồng chẵn). Nay do thay đổi vị trí công tác, tôi có nhu cầu chuyển đổi chỗ ở mới tức chấm dứt hợp đồng thuê nhà nói trên. Vì lý do này, tôi làm đơn xin rút tiền tôi đã đặt cọc để thực hiện hợp đồng thuê nhà.

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Nghị định 163/2006/NĐ-CP:

Điều 32. Nghĩa vụ của bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược

2. Không được xác lập giao dịch đối với tài sản đặt cọc, tài sản ký cược, trừ trường hợp bên đặt cọc, bên ký cược đồng ý.

Căn cứ khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 328. Đặt cọc

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền;

Căn cứ Điều 13 Hợp đồng thuê nhà số 223/2019/HĐTN:

Điều 13. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng phải báo cho bên còn lại biết trước ít nhất là 30 ngày.

Tiền đặt cọc được hoàn trả lại cho bên thuê nhà tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận định chị không có quyền định đoạt đối với tài sản đặt cọc của tôi khi tôi đã thực hiện đúng hợp đồng thuê nhà. Hơn nữa, căn cứ theo quy định tại hợp đồng mà 02 bên đã thỏa thuận, tôi hoàn toàn có quyền được rút số tiền đặt cọc khi hợp đồng này chấm dứt.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin rút lại số tiền đã đặt cọc, tức 5.000.000 VNĐ (Bẳng chữ: Năm triệu đồng chẵn). Rất mong chị tạo điều kiện hỗ trợ cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Các giấy tờ đính kèm:                                                                Người viết đơn

– Hợp đồng thuê nhà số 223/2019/HĐTN;

– Giấy biên nhận tiền đặt cọc;

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước
  • Đơn xin rút tiền ký quỹ
  • Đơn xin rút tiền đặt cọc
  • Đơn đề nghị rút tiền bảo hiểm xã hội
  • Đơn xin rút lại tiền học phí
  • Đơn xin rút hồ sơ quyết toán thuế