T6. Th12 1st, 2023

Đơn xin sao hồ sơ tai nạn giao thông : trong trường hợp một trong các bên có liên quan đến tai nạn có yêu cầu cung cấp tài liệu hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm thì sử dụng văn bản này để yêu cầu .

Mẫu Đơn xin sao hồ sơ tai nạn giao thông


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm …… 

ĐƠN XIN SAO HỒ SƠ TAI NẠN GIAO THÔNG

Kính gửi : Tòa án nhân dân …

Căn cứ Thông tư 06/2013/TT-BCA quy định về quy trình điều tra , giải quyết tai nạn giao thông đường sắt của cảnh sát giao thông đường bộ , đường sắt

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Sau đây , tôi xin trình bày nội dung vụ việc như sau :

Ngày …/…/… , tôi có sử dụng chiếc xe mang biển kiểm soát … để đi từ … đến … . Khi tôi đi qua đoạn đường sắt thuộc địa phận … thì có xảy ra va chạm với đoàn tàu mang số hiệu … do đoàn tàu bị trật bánh toa xe . Vụ va chạm khiến phần thân xe bên phải của tôi bị biến dạng nghiêm trọng và phải đưa đi sửa chữa ở trung tâm bảo hành xe . Do các chi phí sửa chữa xe khá cao nên bên bảo hiểm xe mà tôi sử dụng có yêu cầu phải cung cấp hồ sơ về vụ tai nạn giao thông .

Xét thấy quy định tại điều 21 Thông tư 06/2013/TT-BCA :

“Điều 21.  Hồ sơ sao cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm

Trường hợp các bên liên quan đến tai nạn giao thông tham gia bảo hiểm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, cơ quan thụ lý điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm thông báo, cung cấp một hoặc các tài liệu sau đây cho doanh nghiệp bảo hiểm để giải quyết việc bồi thường bảo hiểm:

  1. Bản phô tô (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị thụ lý vụ tai nạn giao thông)  biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh.
  2. Bản phô tô (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị thụ lý vụ tai nạn giao thông) biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.
  3. Bản phô tô (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị thụ lý vụ tai nạn giao thông) bản thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông.
  4. Bản phô tô (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị thụ lý vụ tai nạn giao thông) biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông.”

Nhận thấy trường hợp của tôi có thể được cung cấp các bản photo hồ sơ tai nạn giao thông nên tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa án nhân dân … tạo điều kiện cho tôi được sao chụp các tài liệu , chứng cứ có trong hồ sơ vụ tai nạn giao thông .

Rất mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi .

Trân trọng cảm ơn .

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: