Menu Đóng

Đơn xin tạm trú cho nhiều người

Đơn xin tạm trú cho nhiều người có những nội dung và các căn cứ pháp lý nào? Mẫu đơn sau đây sẽ cung cấp những nội dung và căn cứ mà một đơn xin tạm trú nên có.

Định nghĩa Đơn xin tạm trú cho nhiều người

Đơn xin tạm trú cho nhiều người sẽ được gửi tới cơ quan công an cấp xã, phường nơi người làm đơn đang cư trú. Việc xác nhận tạm trú cho nhiều người cùng lúc bắt buộc cần phải cung cấp kèm theo căn cứ hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ tương tự khác.

Mẫu đơn xin tạm trú cho nhiều người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

…., ngày …..tháng….. năm …….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thị trấn……………………………………

                    – Căn cứ: Luật cư trú số Số: 81/2006/QH11

Chúng tôi gồm có:

1. Họ và tên:………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………

Số CMND:…………………………………………………………………………

Nơi cấp ……………………………… Cấp ngày:……………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………..

2. Họ và tên:……………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………………………………………………

Nơi cấp ………………………………… Cấp ngày:……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………..

3. Họ và tên:……………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………………………………………………………………….

Nơi cấp ……………………………………… Cấp ngày:……………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………..

Từ ngày….tháng….năm….đến  ngày ….tháng….năm chúng tôi sinh sống ở….Sau đó  tôi có chuyển đến chỗ ở hiện tại là ………………………………………………..từ ngày…. tháng….năm….để làm việc.

Hiện nay chúng tôi muốn thực hiện việc vay vốn ngân hàng, và ngân hàng đòi hỏi phải có xác nhận tạm trú từ công an xã, phường nơi tạm trú.

Căn cứ Điều 35 Luật cư trú 2006 về Trách nhiệm của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú:

“ 1. Niêm yết công khai, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú.

2. Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

3. Cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú đúng thời hạn cho công dân theo quy định của Luật này.

4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú.

5. Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú.”

Như vậy, chúng tôi làm đơn này với mong muốn …………..…….xác nhận cho tôi vẫn đang lưu trú tại địa phương từ tháng…….. năm ………… đến nay để làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Danh mục tài liệu kèm theo:……………………..

Xác nhận của Công an phường/xã                                     Người làm đơn

                                                                                                  Đại diện tạm thời

                                                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học
  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài
  • Đơn xin xác nhận dân sự, những giấy tờ cần chuẩn bị, thủ tục xin ở đâu
  • Đơn xin định giá nước nhà trọ
  • Đơn xin đăng ký sản xuất thực phẩm đánh bắt được
  • Đơn xin nghỉ ốm, hướng dẫn viết và tài liệu kèm theo

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191