T4. Th12 6th, 2023

Mẫu Đơn xin thôi kinh doanh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Đơn xin thôi kinh doanh là văn bản của cá nhân/tổ chức/hộ kinh doanh gửi đến cơ quan có thẩm quyền với mục đích xin thôi không kinh doanh ngành nghề, dịch vụ nào đó, cụ thể trong trường hợp sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN THÔI KINH DOANH

Căn cứ:

  • Bộ luật Dân sư năm 2015;
  • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  • Các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – Sở kế hoạch và đầu tư….

– Chi cục thuế…..

– Ủy ban nhân dân phường……

Tôi tên là: …………..

Sinh ngày:…

CMND số:………….Cấp ngày: …………….Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:…………..

Chỗ ở hiện tại:……….

Điện thoại liên hệ:………..

Tôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty…….

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Mã số thuế:…………………

Ngành nghề kinh doanh:……………………………….

Mức doanh thu:……đồng/ năm

Thuế GTGT:………………………..

Thuế TNDN:……………………….

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Tôi viết đơn này xin được thôi kinh doanh với lý do như sau: …………….

Tôi cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của của pháp luật về Thuế và Doanh nghiệp, nếu khai man tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Tài liệu kèm theo

Người làm đơn

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Báo cáo doanh thu từ ngày..tháng…năm…đến ngày…tháng…năm….

3. ….

 

Xác nhận của UBND phường….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: