Menu Đóng

Đơn xin thực hiện chăn nuôi

Đơn xin thực hiện chăn nuôi được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa đơn xin thực hiện chăn nuôi

Đơn xin thực hiện chăn nuôi là đơn mà cá nhân,tổ chức việc thực hiện chăn nuôi tùy mức độ quy mô xin đăng ký chăn nuôi ở cơ quan có thẩm quyền

Mẫu đơn xin thực hiện chăn nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

                  Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

ĐƠN XIN THỰC HIỆN CHĂN NUÔI

Kính gửi: – Chủ tịch UBND tỉnh ………..

         – Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh..;

Căn cứ: – Luật chăn nuôi nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;

        – Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi;

Tên tôi là (1): …………………………………………………………… Giới tính: Nam/nữ

Sinh ngày: ………………………… tại ……………………..

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số………………………………………………………

Cấp ngày……….. tháng …… năm ………… cơ quan cấp…………………………………………

có hộ khẩu thường trú tại (2): …………………………………………………………………………..

Nội dung:

Hiện nay gia đình chúng tôi sinh sống tại ………………… Do nhu cầu phát triển kinh doanh gia xúc nên gia đình chúng tôi muốn mở rộng chăn nuôi gia xúc gia cầm với số lượng là 20 con trâu, 200 con gà. Nhằm đảm bảo việc chăn nuôi gia xúc, gia cầm tôi xin xác nhận với UBND xã về việc thực hiên chăn nuôi.

Căn cứ:

– Điều 52. Quy mô chăn nuôi luật chăn nuôi 2018;

1. Quy mô chăn nuôi bao gồm các loại sau đây:

a) Chăn nuôi trang trại bao gồm chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa và quy mô nhỏ;

b) Chăn nuôi nông hộ.

– Điều 58. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

 Như vậy dựa vào các căn cứ quy định tại luật chăn nuôi 2018 quy định về quy mô và thẩm quyền đăng ký chăn nuôi gia xúc, gia cầm theo quy định.

Yêu cầu:

– Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép chăn nuôi;

– Kiểm tra, xem xét việc cấp giấy chứng nhận;

Tài liệu kèm theo;                           Người làm đơn            

– Đơn xin thực hiện chăn nuôi;

– Giấy xác nhận chăn nuôi tại UBND xã

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Bài viết liên quan:

  • Đơn đề nghị xử lý hành vi chăn nuôi gia súc trong chung cư
  • Hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi/gia súc
  • Đơn xin đăng ký sản xuất thực phẩm đánh bắt được
  • Hợp đồng thu mua nông sản
  • Mở trang trại nuôi thỏ cần những yêu cầu gì
  • Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất ruộng

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191