Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin trả lại đất nông nghiệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày   tháng   năm

ĐƠN XIN TRẢ LẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Về việc: Trả lại đất nông nghiệp)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã A

  • Căn cứ Luật Đất đai 2013

Tên tôi là:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:            tại:

Số điện thoại:

Hộ thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở huux nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số … với mục đích sử dụng làm đất nông nghiệp. Ngày… tháng… năm… tôi nhận được yêu cầu của UBND muốn sử dụng nhờ đất của tôi để … trong thời gian …và nay đã hết thời hạn.

Căn cứ khoản 1 điều 6 Luật Đất đai 2013:

Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

  1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.”

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với mong muốn:

Ủy ban nhân dân phường A trả lại cho tôi đất để có thể tiếp tục sử dụng đất bình thường, đúng mục đích.

Kính mong Ủy ban nhân dân xã A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

 

Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: