Menu Đóng

Đơn xin trả lời về tiến độ cấp CMND/CCCD

Đơn xin trả lời về tiến độ cấp CMND/CCCD là văn bản do cá nhân, nhóm cá nhân xác lập nhằm yêu cầu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp CMND/CCCD trả lời về tiến độ thời gian cấp cho cá nhân, nhóm cá nhân đó.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin trả lời về tiến độ cấp CMND/CCCD


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN TRẢ LỜI VỀ TIẾN ĐỘ CẤP CMND/CCCD

 Kính gửi: Cơ quan công an……………

– Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: 03/VBHN-BCA về chứng minh nhân dân;

– Căn cứ…; 

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân số:…… Cấp ngày…./…../…..Nơi cấp:…………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày vấn đề sau:

Hiện tại, do sơ ý nên tôi đã làm mất Chứng minh nhân dân. Ngày…./…../….., tôi đến Công an huyện…………. làm thủ tục xin cấp Chứng minh nhân dân. Mọi giấy tờ đã được cơ quan xác nhận hợp lệ.

Theo quy định của pháp luật, đối với trường hợp của tôi xin cấp lại sẽ được cấp không quá 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời gian nêu trên tôi vẫn chưa nhận được chứng minh nhân dân của mình.

Do vậy, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét và trả lời về tiến độ cấp giấy chứng minh của tôi để tôi có thể thuận tiện hơn trong quá trình sinh sống và làm việc.

Tôi cam đoan những gì đã trình bày là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và trả lời.

Tôi xin cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191