Đơn xin treo biển quảng cáo là văn bản của cá nhân/hộ gia đình kinh doanh gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin treo biển quảng cáo trong phạm vi quyền sử dụng đất của cá nhân/hộ gia đình hoặc tại địa điểm kinh doanh theo quy định (áp dụng với trường hợp không cần xin cấp phép xây dựng).

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin treo biển quảng cáo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-***—————–

.…………………., ngày …… tháng ……. năm 2019

ĐƠN XIN TREO BIỂN QUẢNG CÁO

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG …………………….

Tôi là: …………. Sinh năm: ………………….

Chứng minh nhân dân số: ………….. cấp ngày ………. tại ……………………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………..

Chỗ ở hiện nay tại: …………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

Là chủ quán/chủ hộ kinh doanh …………. tại địa chỉ …………

Tôi xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Hiện nay, tôi đang kinh doanh ………….. tại địa chỉ ………… theo Giấy phép kinh doanh số ………… do …………. cấp cho ……………. ngày …./…./…. Tại quán, tôi có nhu cầu treo biển quảng cáo trong phạm vi quán với vị trí, kích thước như sau:

Vị trí: Treo phía dưới văng tầng 2 cách mặt đất …..m, gắn vào tường.

Kích thước: Biển quảng cáo hình tròn/vuông/chữ nhật, có kích thước  ……………….., bề dày ……. m (Thông thường không quá 0,2m).

Do đó, tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho tôi được treo biển quảng cáo theo vị trí, kích thước nêu trên.

Tôi xin cam đoan, việc lắp đặt và sử dụng biển quảng cáo đúng quy định và đảm bảo an toàn kỹ thuật. Nếu phát sinh sự cố không mong muốn, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo: Người làm đơn

– Bản sao Chứng minh nhân dân ………;

– Bản sao Giấy phép kinh doanh ;

– Bản mô phỏng biển hiệu;

– Hình ảnh vị trí dự định lắp đặt; ….

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: