Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin trợ cấp khó khăn cho học sinh


TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC

 

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

ĐƠN XIN TRỢ CẤP CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

          Kính gửi: –     Hội trưởng Hội khuyến học huyện X

  • Hội trưởng Hội khuyến học xã Y

Họ và tên học sinh:     NGUYỄN VĂN A

Lớp:        3A                Trường:           Tiểu học ABC

Hoàn cảnh gia đình:

  • Gia đình thuộc diện: Hộ nghèo
  • Thành phần gia đình:

+    Cha mẹ không có công việc ổn định, đi làm thuê thời vụ

+    Có 3 anh chị em

  • Thu nhập: 2.000.000 đồng/tháng

Xét thấy hoàn cảnh gia đình học sinh A rất khó khăn, kính mong các quý cơ quan tạo điều kiện cho em được nhận trợ cấp để trang trải học tập sau này.

Xin trân trọng cảm ơn !

Xác nhận của

 

Hội khuyến học xã Y

Xác nhận của

 

BGH trường Tiểu học ABC

 

Người làm đơn

 

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: