Đơn xin xác định lại ranh giới đất, yêu cầu thực hiện thủ tục để vẽ lại sơ đồ đất, vạch ranh giới giữa các thửa đất liền kề.

Định nghĩa Đơn xin xác định lại ranh giới đất

Đơn xin xác định lại ranh giới đất là văn bản của cá nhân/hộ gia đình gửi tới cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai yêu cầu đo đạc, xác định lại ranh giới đất của thửa đất của mình .

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác định lại ranh giới đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

………., ngày ….. tháng …… năm 2019

ĐƠN XIN XÁC ĐỊNH LẠI RANH GIỚI ĐẤT

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………………

Đồng kính gửi: PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – UBND HUYỆN ……………..

Tôi là: …………….Sinh năm: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày ………………….. tại …………………

Trú tại: ………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………….

Là người sử dụng đất đối với thửa đất tại địa chỉ ………. theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ………..

Nội dung:

Tôi xin làm đơn này để đề nghị được tiến hành đo đạc lại và xác định ranh giới đất nhà tôi với đất hộ liên kề số …………..

Xin được quý cơ quan tạo điều kiện hỗ trợ

Người làm đơn

 

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận ranh giới đất ở
  • Đơn yêu cầu đo đạc đất, tư vấn xác định ranh giới mốc giới
  • Đơn xin xác định ranh giới đất
  • Đơn khiếu nại hành vi xâm phạm ranh giới đất và gây hư hỏng công trình lân cận
  • Bị Hàng xóm lấn chiếm đất để lại làm ranh giới thì phải làm sao
  • Đơn xin đấu thầu đất
  • Đơn khiếu nại về ranh giới đất