Menu Đóng

Đơn xin xác định ranh giới đất

Đơn xin xác định ranh giới đất cần có những nội dung gì, nên được viết ra sao và gửi tới đâu, xin mời các bạn theo dõi bài viết của chúng tôi.

Định nghĩa Đơn xin xác định ranh giới đất

Đơn xin xác định ranh giới đất là văn bản yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định ranh giới đất thực tế.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác định ranh giới đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH RANH GIỚI ĐẤT

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
 • Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức, xã, phường thị trấn;
 • Căn cứ tình hình thực tế,

Kính gửi: –  UBND phường Trần Hưng Đạo;

Cán bộ phụ trách địa chính phường Trần Hưng Đạo

Tôi là:  Trần Văn Trường                                        Sinh năm: 1987

Hộ khẩu thường trú: phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

CMND số 0350001112 cấp ngày 22/11/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Số điện thoại: 0912345667

Tôi xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Tôi là chủ sở hữu quyền sử dụng đất mảnh đất số 50 tại Bản đồ địa chính …….. từ ngày 11/01/2014 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB004 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp ngày 02/04/2014, số vào sổ 1234/2014.

Hiện nay, do có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo đề nghị từ bên nhận chuyển nhượng, tôi cần chứng minh ranh giới mảnh đất nói trên là đúng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB004 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp ngày 02/04/2014, số vào sổ 1234/2014, hồ sơ địa chính lưu trữ tại cơ quan và hiện trạng khách quan.

Căn cứ các quy định sau của pháp luật hiện hành:

+ Khoản 2 Điều 160 Bộ luật dân sự năm 2015: “Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”;

+ Điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức, xã, phường, thị trấn: “Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn”.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xác nhận ranh giới thửa đất nói trên là đúng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB004 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp ngày 02/04/2014, hồ sơ địa chính lưu trữ tại cơ quan và hiện trạng khách quan.

Mong sớm nhận được phản hồi từ quý cơ quan.

Tôi chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND phường Trần Hưng Đạo Người làm đơn

 

 

Trần Văn Trường

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

 • Đơn xin xác nhận ranh giới đất ở
 • Xây dựng công trình không đúng với giấy phép được cấp, vi phạm chỉ giới trong xây dựng
 • Đơn khiếu nại về ranh giới đất
 • Đơn xin xác nhận đất ở
 • Xử lý hành vi sử dụng đất rừng sai mục đích
 • Đơn xin xác nhận diện tích rừng giáp ranh
 • Đơn khiếu nại hành vi xâm phạm ranh giới đất và gây hư hỏng công trình lân cận
 • Đơn yêu cầu đo đạc đất, tư vấn xác định ranh giới mốc giới
 • Đơn xin xác định lại ranh giới đất

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191