Menu Đóng

Đơn xin xác lập thành tích

Đơn xin xác lập thành tích nhằm đề ra mục tiêu và xin được xác lập gửi tới cá nhân, tổ chức đại diện cho một chương trình hoặc khóa học nào đó.

Mẫu Đơn xin xác lập thành tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN XÁC LẬP THÀNH TÍCH

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường…..

– Quản lý phòng đào tạo trường…..

Tên em là:…………………………………………Ngày sinh:../…/……………..

MSSV:…………………………….. Lớp:………………….. Khoa:……………..

Khóa:………………………………Trường:……………………………………..

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…………

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Em làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện nay,em có tham gia câu lạc bộ do Hội sinh viên thành phố tổ chức và hằng năm sẽ trao học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong trường đại học. Do vậy, em làm đơn này, kính đề nghị Nhà trường cho em xin được xác lập thành tích học tập trong một năm học vừa qua để em có thể báo cáo kết quả cho chủ nhiệm câu lạc bộ và nhận học bổng.

Em xin gửi kèm theo đơn các giấy tờ sau:

– Thẻ sinh viên

-…………..

Kính mong Nhà trường xét duyệt đơn, tạo điều kiện cho em được xác lập thành tích như đã đề xuất.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191