Menu Đóng

Đơn xin xác nhận đã ly hôn

Đơn xin xác nhận đã ly hôn là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận việc một hoặc một số cá nhân nhất định đã ly hôn.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tư vấn soạn thảo Đơn xin xác nhận đã ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ LY HÔN

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………

– Ông………………. – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như Tòa án nhân dân đã giải quyết sự việc ly hôn cần xác nhận về việc đã ly hôn,…)

– Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

– Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

– Căn cứ…

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên tổ chức/Công ty/… :………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Là:…………………….. (tư cách trong việc làm đơn, ví dụ, bên nam/nữ trong quan hệ vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số……. ngày…/…/….. từ ngày…/…./…… đến ngày…/…./…….)

(Công ty) tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Quý tòa/… sự việc sau:

……………………………………………………

(Bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận đã ly hôn, ví dụ, bạn hiện có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng một mảnh đất, bên tổ chức công chứng hợp đồng chuyển nhượng yêu cầu bạn đưa ra Bản án của Tòa án có thẩm quyền về việc ly hôn của bạn. Tuy nhiên bạn lại không đưa ra được Bản án này, nên, bạn làm văn bản này để xin xác nhận về việc bạn đã ly hôn).

Vì những lý do sau:

………………………………………………………

 (Phần này bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp)

(Công ty) Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan/Quý tòa/…  xem xét trường hợp trên của ……………. và tiến hành xác nhận:

Ông:………………………………………..                      Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Nơi cư trú hiện tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Và:

Bà:…………………………………………..                     Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Nơi cư trú hiện tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Đã ly hôn theo…………………….. vào ngày…/…./……..

(Phần này bạn đưa ra các thông tin mà bạn đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận)

(Công ty) Tôi xin cam đoan những thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan/Quý tòa/… xem xét và xác nhận thông tin trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của……………….. Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191