Menu Đóng

Đơn xin xác nhận đất khai hoang

Đơn xin xác nhận đất khai hoang sẽ giúp người lập có căn cứ để làm các thủ tục liên quan tới thửa đất đó sau này như cấp sổ, mua bán, tặng cho, thừa kế. Xin mời các bạn tham khảo biểu mẫu sau đây.

Định nghĩa Đơn xin xác nhận đất khai hoang

Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một mẫu đơn dùng để xác nhận nguồn gốc đất đai, được sử dụng chủ yếu tại các địa phương trước đây có chính sách khuyến khích nhân dân khai hoang, cải tạo đất để sử dụng. Đơn nhằm để xin xác nhận về việc kê khai nguồn gốc là đất do gia đình khai hoang với cơ quan chức năng. Từ đó thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan như sang tên, xin cấp sổ đỏ, chứng minh trong tranh chấp,…

Đơn xin xác nhận cần được gửi kèm với các hồ sơ chứng minh mà gia đình còn lưu giữ, giấy tờ xác nhận tại thời điểm gần nhất, sổ hộ khẩu gia đình, biên bản của tổ trưởng, trưởng thôn, hình ảnh thửa đất, sơ đồ mô tả nếu có,…

Mẫu Đơn xin xác nhận đất khai hoang


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày…. tháng…. năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐẤT KHAI HOANG

(V/v: Xin xác nhận về nguồn gốc đất khai hoang tại vị trí ……)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã………………..

Thông tin người làm đơn

Tôi là:………………………. ………………………..Sinh năm: ……………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… cấp ngày…………. tại …………………………

Trú tại:………………………………………..

là người sử dụng đất với thửa đất số ……… tờ bản đồ số ……………. tại …………………….

Thông tin xin xác nhận

Thông tin về thửa đất: (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

……………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin về nguồn gốc đất:

(Trình bày về nguồn gốc đất)

(Ví dụ: Năm 198 ………, tôi cùng những người dân trong ấp ……………… nay là …………………… thực hiện việc khai hoang và xây dựng nhà ở vùng …………….. nay chính là nơi tôi và gia đình đang sinh sống. Việc sử dụng đất đai đã được chính quyền ghi nhận và thực hiện đo đạc diện tích trong hồ sơ địa chính. Bên cạnh đó, kể từ ……. đến nay, tôi luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Lý do xin xác nhận:

Nay, tôi có nhu cầu xin cấp ………………………………….. Cơ quan ……………. yêu cầu tôi cung cấp xác nhận của địa phương về nguồn gốc đất của mình.

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã…………. xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để tôi làm thủ tục …………… theo quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ………..

UBND xã ………………. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất của ông bà …………………………. sử dụng đất tại ………………………….. thửa đất số ………… tờ bản đồ số ………………….. như sau:

Nguồn gốc sử dụng dất: …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ………..

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Đơn trình bày về nguồn gốc nhà đất
  • Đơn xin xác nhận là đất khai hoang
  • Đất khai hoang của mình tự dưng bị bán cho người khác
  • Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất
  • Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất
  • Đất mua bán viết tay từ năm 1998 thì xin cấp GCN lần đầu thế nào

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191