Mẫu sau đây cung cấp những nội dung cơ bản khi viết Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Định nghĩa Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu được dùng khi cần xác nhận chính xác người viết đơn đã đăng ký thường trú tại một địa điểm cụ thể.

Mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

……….., ngày … tháng … năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: Công an xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

  • Căn cứ Luật cư trú 2006;
  • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Tên tôi là: Trần Văn A                                             Giới tính: Nam

Sinh ngày: ………………………… tại ………………………………………………………….

Số căn cước công dân: ………………………..Cấp ngày…/…/…. tại Công an…………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm 8 xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………

Hiện tại, tôi đang sống cùng:

Ông Trần Văn B                                                    Sinh ngày: …/…/…

Số căn cước công dân: ……… ……………Cấp ngày …/…/… tại Công an ……….

Ông Trần Văn B là bố đẻ của tôi.

Tôi làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi và ông Trần Văn B có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …….. tháng …… năm ……. đến ngày … tháng ……. năm ………….. để làm các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận nội dung trên cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày ……. tháng ……. năm 200….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác nhận anh (chị) …………………………………….sinh ngày …….. tháng ………………….năm ……………….. có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………….từ ngày ………. tháng ……… năm …….. đến ngày ……… tháng ….. năm …………………

…………………………, ngày ……. tháng ……. năm 200….

Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể
  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu gốc
  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu
  • Xác nhận nhân khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đâu?
  • Nhập hộ khẩu sau khi bị mất tích trở về
  • Thông tin sổ đỏ và hộ khẩu không giống nhau có bắt buộc phải đính chính