Đơn xin xác nhận hộ khẩu gồm những nội dung gì. Mời bạn đọc tham khảo mẫu đơn dưới đây

Giới thiệu đơn xin xác nhận hộ khẩu quân đội

Là loại đơn được dùng để chứng minh việc một người thuộc quân đội đã đăng kí hộ khẩu thường trú tại một đia điểm.

Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu quân đội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU QUÂN ĐỘI

Kính gửi:Công an xã/phường/thị trấn……….
Công an quận/huyện………………
Công an thành phố/tỉnh……………  

-Căn cứ: Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013

– Căn cứ: Thông tư số: 35/2014/TT-BCA

Tôi tên là:…………………………………ngày sinh:……………….Giới tính:………………………….

CMND số:…………………………..ngày cấp…………………Nơi cấp:…………………………..

Hộ khẩu thường trú:
Nơi cư trú hiện tại:
Thông tin liên lạc:

Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan công an xác nhận tôi có đăng kí hộ khẩu thường trú tại địa chỉ ………….từ ngày……tháng…….năm……..đến ngày……….tháng…….năm…….

Lí do:……………………………….

Căn cứ vào Điều 16 Luật cư trú và Điều 3 Thông tư số: 35/2014/TT-BCA, tôi đã đăng kí hộ khẩu hợp pháp và đúng theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam kết toàn bộ nội dung là sự thật.

 Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh sách bài viết liên quan:

  • Đơn xin định giá nước nhà trọ
  • Đơn xin định mức điện cho nhà trọ
  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học
  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài
  • Đơn xin đăng ký hoạt động bán hàng trong tour du lịch
  • Đơn xin hoạt động kinh doanh cho thuê nhà
  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu của sĩ quan
  • Đơn xin xác nhận nhân thân qua hộ khẩu thường trú