Menu Đóng

Đơn xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Đơn xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu xin xác nhận về việc cá nhân không tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đơn phải thể hiện các nội dung về thông tin của người không tham gia bảo hiểm xã hội: họ và tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, nơi ở; lý do xin xác nhận…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tư vấn soạn thảo: Đơn xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
———————

……….., ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

  • Căn cứ …;
  • Căn cứ tình hình thực tế;

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………

Tôi là: ………………………………………………………. Sinh ngày:………………………

CMND/CCCD số: ………………. Cấp Ngày:…… Nơi cấp: ……………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc:……………………………………. Chức vụ:…………………………………

Tôi xin trình bày một việc như sau:

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do không tham gia bảo hiểm xã hội.)

Vì vậy, nay tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xác nhận tôi không tham gia bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội………………….

Lý do xác nhận: ………………………………………………………………………………..

Kính mong Quý cơ quan xem xét, xác nhận cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của cơ quan Xác nhận của Bảo hiểm xã hội………….. Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191