T4. Th12 6th, 2023

Đơn xin xác nhận mất thẻ cư trú : mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp một cá nhân bị mất thẻ cư trú , khi đó cá nhân phải làm đơn xác nhận mất thẻ cư trú tại công an xã , phường nơi cư trú để làm thủ tục xin cấp lại thẻ cư trú đã mất .

Mẫu Đơn xin xác nhận mất thẻ cư trú


 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT THẺ CƯ TRÚ

Kính gửi : Công an xã / phường …

Căn cứ Luật cư trú 2006 ;

Căn cứ Luật cư trú sửa đổi bổ sung 2013 ;

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Sau đây , tôi xin trình bày nội dung vụ việc như sau :

Vào ngày …/…/… khi tôi đang lưu thông trên đường từ … đến … . Khi đi qua đoạn đường … thì tôi có đánh rơi 01 chiếc ví màu đen bên trong có chứa chứng minh thư nhân dân , thẻ cư trú , và một số giấy tờ có giá trị khác .

Theo quy định tại khoản 5 điều 11 Luật cư trú 2006 :

“ Điều 11 .  Trách nhiệm của công dân về cư trú

5.Báo ngay với cơ quan đã đăng ký cư trú khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú bị mất hoặc bịhư hỏng.”

Trong trường hợp này thì tôi cần đến Công an xã / phường … để thông báo về việc bị mất giấy tờ để làm lại giấy tờ nên tôi viết đơn này kính đề nghị Công an xã / phường … tạo điều kiện xác nhận cho tôi về việc mất thẻ cư trú để tôi có thể làm lại giấy tờ trong thời gian nhanh nhất có thể .

Rất mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi .

Trân trọng cảm ơn .

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: