Menu Đóng

Đơn xin xác nhận nhân khẩu

Mẫu sau đây cung cấp những nội dung cơ bản khi viết Đơn xin xác nhận nhân khẩu

Định nghĩa Đơn xin xác nhận nhân khẩu

Đơn xin xác nhận nhân khẩu được sử dụng khi cần xác nhận số lượng thành viên có trong sổ hộ khẩu có mặt tại một địa điểm nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.

Mẫu Đơn xin xác nhận nhân khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÂN KHẨU

Kính gửi: Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 • Căn cứ Luật cư trú 2006;
 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật đất đai 2013.

Tôi tên là: Trần Văn A                                  Ngày sinh: …/…/…

Nơi đăng ký thường trú: 311 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: 311 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số căn cước công dân: …………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………….

Tôi viết đơn này xin trình bày nội dung sau:

Hiện nay tôi đang làm thủ tục tặng cho đất tại địa chỉ: 23 La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo yêu cầu của UBND quận Hà Đông là xác nhận những người có tên trong sổ hộ khẩu từ ngày 28/06/1995 đến ngày 03/07/2007.  Tôi viết đơn này kính đề nghị cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận cho tôi trong thời gian từ ngày 28/06/1995 đến ngày 03/07/2007 tại địa chỉ là 311 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có 04 nhân khẩu đăng ký thường trú bao gồm:

01. Chủ hộ: Nguyễn Thị B                                Ngày sinh: ……………………

02. Chồng: Trần Văn A                                     Ngày sinh: ……………………..

03. Con: Trần Văn C                                         Ngày sinh: ……………………….

04. Con: Trần Thị H                                          Ngày sinh: ……………………..

Tôi xin cam đoan nội dung trình bày trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã trình bày.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày …. tháng …. Năm 2020

                                                                                          Người làm đơn

                                                                                      ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Xác nhận nhân khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đâu?
 • Đơn xin xác nhận chuyển khẩu
 • Đơn xin xác nhận có hộ khẩu thường trú
 • Đơn xin xác nhận hộ khẩu
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Đơn xin xác nhận hộ khẩu gốc
 • Đơn xin xác nhận hộ khẩu quân đội
 • Đơn xin xác nhận hộ khẩu của sĩ quan
 • Đơn xin chuyển khẩu
 • Đơn xin xác nhận tạm trú cho trẻ em

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191