Đơn xin xác nhận nhân thân qua hộ khẩu thường trú sẽ được viết như thế nào, xin mời các bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây.

Định nghĩa Đơn xin xác nhận nhân thân qua hộ khẩu thường trú

Đơn xin xác nhận nhân thân là văn bản được cá nhân sử dụng khi có nhu cầu xin chính quyền địa phương nơi mình cư trú xác nhận về nhân thân của mình. Nội dung đơn phải bao gồm các thông tin về họ và tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay, lý do xin xác nhận của người làm đơn,…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận nhân thân qua hộ khẩu thường trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
———————

……….., ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÂN THÂN QUA HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

 • Căn cứ …;
 • Căn cứ tình hình thực tế;

Kính gửi: Công an xã/phường………

Tôi  là:………………… Sinh ngày: ……………….

Số CMND/CCCD:………Cấp ngày: ……… Tại :………

Hộ khẩu thường trú:……………

Nơi ở hiện nay:………………

Họ tên cha: …………… Sinh ngày: ……………………

Họ tên mẹ: …………… Sinh ngày: …………………….

Tôi xin trình bày một việc như sau:

……………………………

……………………………

……………………………

(Bạn trình bày cụ thể về hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc xin xác nhận, ví dụ:tôi đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin việc tại công ty……… Theo quy định của công ty, ứng viên khi nộp hồ sơ phải có xác nhận nhân thân của chính quyền địa phương)

Dựa vào những căn cứ nêu trên, nay tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xác nhận tôi có hộ khẩu thường trú tại………………………………… để tôi có thể hoàn thiện hồ sơ xin việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của Công an xã/phường………………………….. Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

 • Đơn xin xác nhận không phạm tội mới
 • Đơn xin xác nhận có hộ khẩu thường trú
 • Đơn xin xác nhận không có tiền án tiền sự
 • Đơn xin xác nhận tai nạn giao thông
 • Đơn xin xác nhận hộ khẩu quân đội
 • Đơn xin xác nhận chưa nhập khẩu
 • Thủ tục xin xác nhận quan hệ thân nhân tại UBND phường
 • Thủ tục, thẩm quyền xác nhận quan hệ nhân thân?
 • Đơn xin xác nhận quan hệ cậu cháu (quan hệ nhân thân)
 • Đơn xin xác nhận nhân thân qua hộ khẩu thường trú
 • Đơn xin xác nhận nhân thân