T4. Th12 6th, 2023

Đơn xin xác nhận nhân thân được dùng khi nào, ai là người có quyền nộp đơn này, cơ quan nào sẽ có chức năng giải quyết, xin mời các bạn tham khảo bài viết sau

Định nghĩa Đơn xin xác nhận nhân thân

Đơn xin xác nhận nhân thân được xác định là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận một số thông tin về nhân thân mà người này đưa ra là chính xác, đúng sự thật.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận nhân thân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày… tháng… năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÂN THÂN

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……….

– Ông/Bà…………… – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………..

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, đó có thể là do bạn đã có những thông tin sai sót về nhân thân trước đó, và hiện bạn muốn sửa đổi những thông tin này)

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi nội dung sau:

………………………………………

(Bạn đưa ra những thông tin mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận nội dung trên cho tôi.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau:………………….. chứng minh cho tính chính xác của những thông tin tôi đã nêu trên.

Xác nhận của Chủ tịch UBND….. Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận anh em ruột
  • Đơn xác nhận 2 tên là một người
  • Đơn xin xác nhận danh tính
  • Đơn xin xác nhận mồ côi cha
  • Đơn xin xác nhận mối quan hệ
  • Đơn xin xác nhận dân tộc
  • Đơn xin xác nhận nhân thân qua hộ khẩu thường trú
  • Thủ tục xin xác nhận quan hệ thân nhân tại UBND phường
  • Thủ tục, thẩm quyền xác nhận quan hệ nhân thân?
  • Đơn xin xác nhận quan hệ cậu cháu (quan hệ nhân thân)