T6. Th12 1st, 2023

Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú hiện tại nên có những nội dung và căn cứ pháp lý nào? Xin mời các đọc giả tham khảo mẫu sau đây

Định nghĩa Đơn xin xác nhận nơi cư trú hiện tại

Đơn xin xác nhận nơi cư trú hiện tại sẽ thuộc thẩm quyền của công an địa phương, nhằm xác định chính xác nơi cư trú của một cá nhân hoặc của người làm đơn nhằm mục đích là tài liệu căn cứ cho các cơ quan có chức năng xử lý 1 vụ việc có liên quan sau này.

Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú hiện tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

…., ngày …..tháng….. năm …….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ HIỆN TẠI

Kính gửi: Công an phường/xã/thị trấn……………………………………

                    – Căn cứ: Luật cư trú số Số: 81/2006/QH11

Chúng tôi gồm có:

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………………………………………………………………….

Nơi cấp ……………………………………… Cấp ngày:……………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Qúy cơ quan xác nhận cho tôi về việc tôi đã/hiện đang cư trú tại địa chỉ: …từ ngày…/…/… cho đến nay.

Tôi làm đơn xin này với lý do để bổ sung cho vụ ly hôn mà tôi đang trong quá trình giải quyết.

Căn cứ Điều 35 Luật cư trú 2006 về Trách nhiệm của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú:

“ 1. Niêm yết công khai, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú.

2. Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

3. Cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú đúng thời hạn cho công dân theo quy định của Luật này.

4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú.

5. Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú.”

Như vậy, Cơ quan quản lý cư trú nơi sinh sống là Công an phường/ xã có trách nhiệm cung cấp cho tôi giấy tờ liên quan đến cư trú theo khoản 3 nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan!

Danh mục tài liệu kèm theo:……………………..

Xác nhận của Công an phường/xã                                            Người làm đơn

                                                                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài
  • Đơn xin xác nhận số visa mới và cũ là một
  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học
  • Đơn xin xác nhận chứng từ
  • Đơn xin xác nhận nhân thân qua hộ khẩu thường trú