Đơn xin xác nhận ở nhờ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày sự việc với chủ thể có thẩm quyền, từ đó đưa ra đề nghị xác nhận một hoặc một số chủ thể nhất định là đối tượng ở nhờ với chủ thể có thẩm quyền.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận ở nhờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN Ở NHỜ 

Kính gửi: – Ông/Bà………………………

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào từng trường hợp của bạn)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

– Căn cứ…;

– Căn cứ Hợp đồng dân sự số………….. ngày…/…./…..;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với Ông/Bà… sự việc sau:

……………………………………………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận ở nhờ, ví dụ bạn có trình bày về việc bản thân đang ở nhờ nhà của người thân để đề nghị được hưởng hỗ trợ từ phía công ty trong thời gian tới theo chương trình hỗ trợ người lao động của công ty bạn, tuy nhiên, phía công ty có đề nghị bạn chứng minh được sự việc này, do vậy, bạn cần xin xác nhận việc bạn đang ở nhờ để chứng minh lời trình bày của bản thân cho người sử dụng lao động là đúng, từ đó làm căn cứ để đề nghị công ty xem xét tổ chức cho bạn được hưởng chế độ hỗ trợ chỗ ở của công ty,…)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Ông/Bà:…………………….. Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số:……………………. CA………… cấp ngày…/…./…….

Là: Chủ sở hữu căn nhà số:…………………. Theo Giấy chứng nhận………….

Xem xét trường hợp trên của tôi và tiến hành xác nhận sự việc:

Trong giai đoạn từ ngày…/…./…… đến nay, tôi đã ở nhờ nhà tại địa chỉ………………. theo thỏa thuận……….. giữa tôi và Ông/Bà….

…………………………………………………

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác về việc ở nhờ mà bạn cần xác nhận,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Ông/Bà… xem xét và xác nhận thông tin về việc tôi đã ở nhờ nhà của Ông/Bà từ ngày…/…./…… đến nay.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của chủ thể cho ở nhờ Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: