Menu Đóng

Đơn xin xác nhận quy hoạch

Đơn xin xác nhận quy hoạch sẽ cung cấp thông tin cho chủ sở hữu hoặc bên thứ ba toàn bộ các vấn đề về quy hoạch xoay quanh thửa đất được đề cập. Văn bản cũng có giá trị chứng cứ và tài liệu bổ sung khi sự việc được đưa ra cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp. Xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Đơn xin xác nhận quy hoạch

Đơn xin xác nhận quy hoạch là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và thực hiện việc xác nhận thông tin/sự việc liên quan tới vấn đề quy hoạch tại một địa phương, địa điểm nhất định nào đó là chính xác.

Tư vấn soạn thảo: Đơn xin xác nhận quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUY HOẠCH 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………….

– Ông/Bà……………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận quy hoạch, ví dụ:

Tôi là: chủ sử dụng mảnh đất số……………. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………… do Sở tài nguyên và môi trường………………… cấp ngày…./…./……

Ngày…/…/……, tôi có làm đơn thông báo việc khởi công xây dựng mới nhà ở cấp…………. vào ngày…/…/…… Tuy nhiên, ngày…/…/….. tôi nhận được thông báo của………….. về việc không được phép xây dựng mới nhà ở do khu vực đất này của tôi thuộc khu vực quy hoạch theo Quyết định…………….

Nhưng, trước thời điểm này tôi không hề nhận được thông tin nào về việc quy hoạch này.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận lại một số thông tin về việc quy hoạch trên cho tôi. Cụ thể là những thông tin sau:

………………………………………………

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận thông tin về quy hoạch theo Quyết định/…

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của………………. Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận hai địa chỉ là một
  • Đơn xin xác nhận mồ côi cha
  • Đơn xin xác nhận mất bằng lái xe
  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể
  • Đơn xin xác nhận cư trú
  • Đơn xin xác nhận giám hộ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191