Đơn xin xác nhận sống chung là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và thực hiện xác nhận việc một số chủ thể nhất định sống chung trong một khoảng thời gian nào đó.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận sống chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN SỐNG CHUNG 

Kính gửi: – Công an xã (phường, thị trấn)……………………

– Ông…………………… – Trưởng công an xã (phường, thị trấn)……………………

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hay chính người chủ sở hữu nhà cho thuê mà những người này ở,… sao cho phù hợp với trường hợp của bạn)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận sống chung, ví dụ:

Ngày…./…./……, tôi có làm thủ tục tạm trú tại địa chỉ…………………………………… từ ngày…/…../…….. cùng với Ông/Bà:………………………….. Sinh năm:……………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA………………… cấp ngày…./…../…….

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Ngày…./…./……, công ty tôi làm việc có tổ chức lấy thông tin về nơi cư trú, người cư trú,… để tiến hành trợ cấp/…………. Tôi có khai báo về việc tôi hiện đang cư trú tại địa chỉ…………………… cùng với Ông/Bà……………………….

Tuy nhiên, công ty tôi yêu cầu tôi phải có giấy xác nhận của Quý cơ quan để chứng minh thông tin này là chính xác.)

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và xác nhận việc:

Hiện nay tôi đang sống chung với Ông/Bà:…………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………………….. do CA…………………. cấp ngày…./…./……

Tại địa chỉ:……………………………………….

……………………………………………………

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận thông tin trên cho tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của ……….. Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: