Đơn xin xác nhận sự việc mất giấy tờ hồ sơ khi nào nên viết, có những mục nào, từ ngữ sử dụng ra sao thì dễ dàng được xác nhận. Xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu sẵn có của chúng tôi.

Định nghĩa Đơn xin xác nhận sự việc mất giấy tờ hồ sơ

Đơn xin xác nhận sự việc mất giấy tờ hồ sơ là đơn được gửi tới cơ quan công an địa phương nơi chủ nhân của giấy tờ đã từng hoặc đang có sự việc mất, thất lạc giấy tờ xảy ra.

Mẫu Đơn xin xác nhận sự việc mất giấy tờ hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày… tháng…năm

ĐƠN XIN XÁC NHẬN SỰ VIỆC MẤT GIẤY TỜ HỒ SƠ

      Kính gửi: Công an xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

      – Căn cứ Nghị định số 03/VBHN-BCA  dân ngày 26/09/2013 về Chứng minh nhân     

      Tên tôi là:……………………..

      Ngày sinh: …/…/…

      Chứng minh nhân dân số ………….do Công an …………….cấp ngày …/…/….

      Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 8, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

      Chỗ ở hiện tại: Xóm 8, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

      Tôi làm đơn này xin xác nhận một việc như sau:

      Ngày 03/06/2020 trên đường đi làm về tôi đã làm rơi mất ví trong đó có tiền  và các giấy tờ tùy thân bao gồm Bằng lái xe, Căn cước công dân có số …………….cấp ngày …/…/… tại Công an Nam Định. Đến nay, dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng tôi không thể tìm lại chiếc ví cùng các giấy tờ nêu trên nên tôi đã làm thủ tục xin cấp lại các giấy tờ đó tại Cơ quan có thẩm quyền.

      Tuy nhiên, trong thời gian làm lại các giấy tờ tùy thân đã nêu trên, khi làm việc tại cơ quan A, phía cơ quan đó yêu cầu tôi xuất trình Căn cước công dân của bản thân để làm căn cứ giải quyết, xử lý mà trong thời hạn yêu cầu, tôi chưa lấy được giấy tờ mới để cung cấp.

       Vì vậy, tôi làm đơn này để xin cơ quan xác nhận các thông tin tôi đã nêu trên và việc tôi bị mất Căn cước công dân, đang trong thời gian chờ cấp lại giấy tờ mới là sự thật.

       Tôi xin cam đoan những điều khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

       Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN Xà       Nam Định, ngày…. tháng… năm ….
Người làm đơn

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận sự việc mất giấy tờ
  • Đơn xin xác nhận mất giấy tờ
  • Văn bản Cam kết mất giấy tờ
  • Đơn trình báo mất giấy tờ
  • Đơn xin cấp lại giấy tờ xe
  • Xe mua cũ mất giấy tờ xe bị công an giữ thì phải làm sao lấy lại?