Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam, sử dụng tại tất cả các địa bàn trong nước.

Định nghĩa Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài là thủ tục xác nhận tạm trú khi bạn chuyển đến một nơi khác để học tập hoặc làm việc không thuộc hộ khẩu thường trú của mình. Trường hợp người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam cũng phải xin xác nhận tạm trú ngắn hạn theo đúng thủ tục này. 

Mẫu Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Số: ……/ĐXXNTTCNNN

Kính gửi: Công an phường…..

  •  Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
  • Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC

Tôi tên là:                           Ngày sinh:

Quốc tịch gốc:………………………………….. Quốc tịch hiện nay:…………………………..

Nghề nghiệp/Chức vụ:…………………………………………………………………………………

Hộ chiếu số :…………………………………………………..Loại: …………………………………

Cơ quan cấp:…………………………………….Có giá trị đến ngày…..tháng……năm…….

Ngày nhập cảnh:…………………………………Cửa khẩu nhập cảnh:………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………….

Nội dung:

Từ ngày….tháng….năm….đến ngày ….tháng….năm  tôi sinh sống ở….Sau đó  tôi có chuyển đến chỗ ở hiện tại là ….. từ ngày…. tháng….năm….để làm đại biểu………..tại văn phòng…………..

Thẻ tạm trú số:………………………….

Hạn của thẻ tạm trú đến ngày…….tháng……năm……

Do đó căn cứ vào điều 1 của Thông tư 111/2013/TT-BTC  thì đối với người nước ngoài nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong thẻ thường trú hoặc nơi tạm trú khi đăng kí cấp thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ công an cấp.

Tôi mong muốn …………..…….xác nhận cho tôi vẫn đang lưu trú tại địa phương từ tháng…….. năm ………… đến nay để làm thủ tục gia hạn thẻ tạm trú hoặc visa.

Danh mục tài liệu kèm theo:

Xác nhận của Công An PhườngNgười làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

  • Đơn xin xác nhận số visa mới và cũ là một
  • Đơn xin xác nhận chứng từ
  • Đơn xin xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên
  • Đơn xin xác nhận có học tại trường
  • Đơn xin xác nhận dân sự, những giấy tờ cần chuẩn bị, thủ tục xin ở đâu
  • Đơn xin xác nhận sống chung